Ekologinen kompensaatio tuo uuden keinon luontohaittojen korjaamiseen, mutta malminetsintä ei kuulu kansallis- ja luonnonpuistoihin. Luonnonsuojelulain uudistus tuo tarpeellisia keinoja luontokadon pysäyttämiseksi.

Loading